BIEM

BIEM is, als onderdeel van de Ankersmid groep, de partner voor het uitvoeren van emissiemetingen.Onze emissiemetingen zijn voor het grootste gedeelte geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RVA) en worden uitgevoerd volgens vaste kwaliteitsprocedures. (zie scope L365)

BIEM verricht o.a. onderzoek bij verbrandingsinstallaties, gasturbines, gasmotoren, Stoomketels, drogers, voedselindustrie en bij de glaslverwerkende industrie. Ook provinciale en gemeentelijke overheden maken gebruik van onze diensten.

Werkzaamheden worden verricht in het kader van:

 • Wet Milieubeheer, IPPC en NeR richtlijnen.
 • Besluit luchtkwaliteit en emissiehandel.
 • Controle op goede werking van luchtemissie beperkende technieken.
 • Optimalisatie van processen en haalbaarheidsonderzoeken.
 • Opstellen technische specificaties en monitoringsprotocollen.
 • Garantiemetingen nageschakelde technieken.
 • Verificatie metingen continue registrerende emissie monitoren.

Waarin onderscheiden we ons:

 • Hoge kwaliteit
 • Flexibiliteit.
 • Goede prijs/kwaliteit verhouding.
 • Efficiëntie.
 • Creatieve, pragmatische en professionele meetoplossingen en adviezen.
 • Gediplomeerde medewerkers met een chemisch technologische of analytische achtergrond.
Ankersmid Process          info@ankersmid-process.nl,  (31)-0548-59 59 69