Verbrandings Controle Processen

Industrial Combustion Control-processen kunnen ruwweg worden onderverdeeld in twee types. Degene waar de meeste verbrandingsenergie verwijderd wordt om water om te zetten in stoom voor verwarmen of energieopwekking (boilers) en degene die andere materialen dan water (olie of mineralen) direct verwarmd om ze om te zetten. Net zoals in een staalfabriek of op raffinaderijen (gestookte of proces heaters). De behoefte aan verbrandingsregeling is een vereiste in beide gebieden.

Het belangrijkste verschil met een analytisch standpunt is procesgas temperatuur. In een ketel is dat  rond de 200 ° C en wel tot 1000 ° C bij materiaal conversies waar minder warmte overdracht plaats vindt.
De nieuwe NEO Monitors Multicomponent LaserGas ™ IQ2 kan worden gebruikt op proces temperaturen tot 1300 ° C.

Multicomponent vermogen met een single unit maakt de beste oplossing mogelijk voor een betrouwbare controle van de verbranding. Dit geld niet alleen voor brandstofefficiëntie en minimalisering van milieuschade, maar ook voor metingen die onderhoud kunnen verminderen en de veiligheid, productkwaliteit verbetert.
Ankersmid Process          info@ankersmid-process.nl,  (31)-0548-59 59 69