Lab Analyzer 254

Eerst wordt het kwik in het monster gestript met een luchtstroom. Daarna komt het in een optische cel die uit kwartsglas bestaat. In de optische cel wordt de kwantitatieve bepaling van kwik  verkregen door het meten van UV-absorptie.

(CVAAS)" methode.

In tegenstelling tot een typische multielement AAS is de LabAnalyzer 254 speciaal ontworpen voor kwik. Dit maakt een topprestatie in de analytische applicatie mogelijk.

De LabAnalyzers 254 wordt bediend door middel van een toetsenbord en een grafisch LCD-scherm. De LabAnalyzer 254 vereist geen hulpgassen. Na elke meting wordt een nul-kalibratie uitgevoerd.

Gedurende de gehele meting wordt het meetsignaal continu weergegeven op het display. Een alarm gaat af om het einde van de meting aan te geven. Samen met de gegevens die nodig zijn voor de kwaliteitsborging worden de resultaten van de analyses opgeslagen in het RAM-geheugen van de ingebouwde computer.


Ankersmid Process          info@ankersmid-process.nl,  (31)-0548-59 59 69