Series 4000

De Environics® serie 4000 is een multi-component gasmenging systeem dat automatisch tot 3 gassen mengt in een balansgas. De gasmengsels kunnen worden gebruikt bij het genereren van nauwkeurige gaskalibratie normen, het creëren van een gasvormige atmosfeer of de productie van gasmengsels voor analytisch onderzoek of productiedoeleinden. De serie 4000 kan gasconcentraties produceren van procent tot ppb.

Het systeem bestaat uit twee componenten: de Series 4000 instrument en de persoonlijke computer van de gebruiker. De gebruikersinterface is een Microsoft® Windows-applicatie die communiceert met het Environics systeem via een USB of RS232 seriële interface.De serie 4000 bestaat uit een chassis dat tot 4 mass flow controllers ondersteunt. De mass flow controllers zijn in de fabriek gekalibreerd met behulp van primaire stroom standaarden herleidbaar naar de Verenigde Staten National Institute of Standards and Technology (NIST). Elke stroming controller maakt gebruik van een 11-punts kalibratie tafel met lineaire interpolatie.
Ankersmid Process          info@ankersmid-process.nl,  (31)-0548-59 59 69