Stand Alone ZAG

De lucht is geschikt als: nul referentie kalibratiegas, ultra-zuivere verbrandingslucht voor de vlamionisatiedetector en service lucht pneumatisch bediende kleppen. Het systeem is in staat om lucht te leveren dat vrij is van waterdamp, fijnstof, zwaveldioxide (SO2), waterstofsulfide (H2S), stikstofoxiden (NO), stikstofdioxide (NO2), Ozon (O3), koolmonoxide (CO) en koolwaterstoffen (HC).

De State-of-the-art PSA moleculaire zeef verwijdert water en levert lucht met een dauwpunt van minder dan -30 °C. Een verstelbare afvoer interval voorkomt de potentie van de opbouw van overtollig water. De 7000 serie is leverbaar met een dauwpunt transmitter.

De Zero Air Generator bevat nu een-kleur veranderende vocht indicator (zichtbaar op het frontpaneel). Als waterdamp aanwezig is zal de indicator veranderen van wit naar blauw. Wanneer de waterdamp wordt verwijderd zal de indicator terug veranderen naar zijn witte kleur.
Ankersmid Process          info@ankersmid-process.nl,  (31)-0548-59 59 69